Privacy statement

Bezoekt u deze website, dan verwerkt Eetcafé Bender uw persoonsgegevens. In dit privacystatement leest u welke gegevens dit zijn en wat wij daarmee doen.

Soort gegevens

Eetcafé Bender verwerkt, net als elke website, IP-adressen van websitebezoekers. Een IP-adres kan een persoonsgegeven zijn.

Doelen van de verwerking

Wij gebruiken IP-adressen voor 2 doelen:

  1. Om te analyseren hoe vaak de website eetcafebender.nl wordt bezocht.
  2. Om de website eetcafebender.nl veilig en bereikbaar te houden.

Bewaartermijnen

De IP-adressen worden opgeslagen in zogeheten logfiles. De logfiles worden 180 dagen op de webserver bewaard, voor analyseren van bezoekers.

Daarna blijven de logfiles 180 dagen bewaard voor uitsluitend beveiligingsredenen. En worden ze ook alleen daarvoor bekeken.

Privacymaatregelen

Eetcafé Bender heeft maatregelen getroffen om de herleidbaarheid van bezoekers aan onze website zo veel mogelijk te beperken. Dit doen we door het IP adres in het CMS te bewaren zonder de laatste octaan (cijfergroep).

Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Contactgegevens Eetcafé Bender

Molenweg 2
6871 CW Renkum

0317-357 001